TRANSPARANTIE

1.NAAM ORGANISATIE

STICHTING ART ON TOUR ART &EVENTS

____________________________

2.RSINNUMMER/K v K nummer

RSIN 20857371198

K.V.K. 68275595

ANBI STATUS

___________________________

3.INTERNETADRES

WWW.ARTONTOUR.NL

artontour@hotmail.com

_______________________________

4.CONTACT

Postadres

Zeekant40A

2586AB Den Haag

bezoekadres

Zeekant40 A

2586AB Den Haag

_______________________________

5.DOELSTELLING

 

A  Door middel van maatschappelijk culturele projecten zijnde evenementen, festivals,workshops,exposities en voorstellingen

in stadsdeel Scheveningen en Den Haag,verbinding te leggen tussen diverse bevolkingsgroepen

B het betrekken van met name kwetsbare jongeren,ouderen en statushouders bij diverse activiteiten op cultureel maatschappelijk gebied

C.een podium te bieden aan jonge muzikanten,kunstenaars en ondernemers uit stadsdeel Scheveningen en Den Haag

______________________________________

6.ACTIVITEITEN:

Het organiseren van festivals, exposities, workshops,lezingen en voorstellingen met een multicultureel, multidisciplinair karakter .

Het opzetten van een jaarlijks terugkerend lifestyle festival in Scheveningen als afsluiting van het einde van het badseizoen onder de naam

Skult Festival waarbij de kunst van leven centraal staat en er tevens aandacht worden geschonken aan sociale doelen zoals de voedselbank, inzamelingspunten voor tienermoeders,verkoop van vintage kleding voor goede doelen en kunstveiling

______________________________________

7. BESTUURDERS

Voornaam tussenvoegsel Achternaam

Voorzitter: Marianne Jacobs

Penningmeester: Wouter den Otter

Secretaris: Kirsten Wilkeshuis

________________________________________

8. BELONINGSBELEID

Aan de bestuurders word geen beloning toegekend

Gemaakte kosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed

Vrijwilligers ontvangen conform de geldende normen vergoeding

________________________________________

9..BELEIDSPLAN

Art On Tour Art&Events zet zich in voor multiculturele bevolkingsgroepen

d.m.v het organiseren van festivals,exposities,tentoonstellingen en voorstellingen met een cultureel maatschappelijk karakter

Er wordt een podium geboden aan jonge kunstenaars,muzikanten en ondernemers en er wordt verbinding gelegd met kwetsbare bevolkingsgroepen om hen te betrekken bij cultureel maatschappelijke projecten in stadsdeel Scheveningen en Den Haag.

Bij Pulchri galerie worden kinderworkshops gegeven om jonge kinderen in aanraking te brengen met kunst en zo de creativiteit te bevorderen.

 

Ook worden voor 2017 exposities in diverse verzorgingshuizen om zo de aankleding en leefkwaliteit van de bewoners te veraangenamen

en zijn  er gratis workshops op scholen in achterstandswijken worden gepland en culturele uitje voor kinderen.

De activa zullen afkomstig zijn van subsidies.fondsen,sponsoren en crowdfunding.

Besteding van gelden zullen altijd overeenkomstig zijn met de statuten en doelstelling van de Stichting.

Ongebruikte gelden zullen met aftrek van reserve worden geschonken aan een jaarlijks door het bestuur te bepalen kinderdoel.

Het bestuur van de Stichting bestaande uit drie personen ontvangt geen salaris of beloning tenzij het om aantoonbaar gemaakte kosten gaat.

Vrijwilligers( indien gewenst) worden beloond conform de toegestane wettelijke vergoedingen

Bij beeindiging van de Stichting zullen gelden conform de statuten van de Stichting worden geschonken aan een soortgelijke Stichting met overeenkomstige doelstellingen.

De Stichting zal zich profileren op social media, websites,, publicaties, flyers en brochures.

______________________________________________________________

10. financieel verslag

De Stichting is opgericht onlangs op 10 maart 2017 en het financieel verslag zal om die reden samengevoegd worden met 2018

Jaarverslag zal volgens de geldende normen worden gepubliceerd

_____________________________________________________________

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag gebruik maken van deze HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>